Zmień myślenie

Jesteśmy grupą specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, instruktorów terapii uzależnień, dla których ważnym jest by osoby używające alkoholu szkodliwie miały w Polsce możliwość otrzymania wsparcia adekwatnego do ich potrzeb. Pracujemy w całej Polsce. Realizujemy także sesje poprzez Skype.
 
Staramy się promować POP z uwagi na to, że nie każda osoba, która pije szkodliwie, musi podejmować abstynencję. Każda jednak powinna mieć możliwość skonsultowania się ze specjalistą, jeśli uważa, że picie przez nią alkoholu zaczęło wpływać na jej samopoczucie, zdrowie, czy relacje – społeczne, rodzinne i zawodowe. 
 
Program Ograniczania Picia to krótkoterminowa terapia (zazwyczaj jest to od 10 do 12 spotkań) polegająca na zmianie myślenia o alkoholu, a tym samym ograniczeniu jego używania. Jest nową ofertą – dedykowaną wybranym grupom osób. Zapraszamy do zapoznania się z programem 🙂